APIE

FORUMO TEMATIKA

I. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Norint vystyti darnią urbanistinę plėtrą bei kompleksiškas miestų urbanistines teritorijas, būtina užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Vis daugiau universitetų, Europos Sąjungos institucijų, administracinių savivaldų ir kitų darbo saitais susijusių organizacijų diegia […]

Read More

II. Planavimo politikos kūrimas

Urbanistika valdo visų miestų fizinę išraišką, o planavimo dokumentai bei įstatymai kuria bei  formuoja miestų kūrimo praktikas. Europos sąjungos, valstybių, miestų strateginiai planavimo dokumentai yra būtini tiek globalių, tiek lokalių […]

Read More

III. Decentralizacija

Decentralizcija – įgaliojimų ir atsakomybės perdavimas iš centrinių valdymo subjektų pavaldiems valdymo subjektams ar viešoms organizacijoms ir privačiam sektoriui. Lietuvos urbanistinėms problemoms spręsti aktualiausia yra administracinės decentralizacijos forma. Protingas administracinės […]

Read More

LIETUVOS URBANISTINIS FORUMAS

Vyko 2017m. SPALIO 20d. PANEVĖŽYJE
Užpildykite apklausą apie renginį

Organizatoriai

Renginio vieta

Kino centras „Garsas“ – seniausias Lietuvos kino teatras. „Garso“ istorija prasidėjo 1928 m. liepos 14 d., kai Nina Fridmanienė savo namuose (Respublikos gatvėje) atidarė kino teatrą „Sirena“. Kino teatras, 1939 m. pirmasis pradėjo rodyti įgarsintus kino filmus ir nuo tada buvo pavadintas „Garso“ vardu. Tuo metu tai buvo vienintelis ir prestižinis kino teatras Panevėžyje.

Respublikos g. 40, Panevėžys LT-35173
+370 610 40748
info@urbanistinisforumas.lt

Remėjai