III. Decentralizacija

Decentralizcija – įgaliojimų ir atsakomybės perdavimas iš centrinių valdymo subjektų pavaldiems valdymo subjektams ar viešoms organizacijoms ir privačiam sektoriui. Lietuvos urbanistinėms problemoms spręsti aktualiausia yra administracinės decentralizacijos forma.
Protingas administracinės decentralizacijos įgyvendinimas leistų kiekvienam organizaciniam vienetui efektyviau spręsti atitinkamo mastelio urbanistines miestų problemas. Stiprios kompetentingos savivaldos kūrimo strategijos. ES mastu skatinamas produktyvių savivaldybių modelis (pačios vykdo ir įgyvendina urbanistinę plėtrą). Itin svarbus savivaldų įgalinimas veikti savarankiškiau ir efektyviau nuleidžiant atsakomybę į žemesnius administracinius lygius (seniūnijos, seniūnaitijos).