II. Planavimo politikos kūrimas

Urbanistika valdo visų miestų fizinę išraišką, o planavimo dokumentai bei įstatymai kuria bei  formuoja miestų kūrimo praktikas. Europos sąjungos, valstybių, miestų strateginiai planavimo dokumentai yra būtini tiek globalių, tiek lokalių urbanistinių problemų sprendimui. Urbanistinė politika kartu su pagalbiniais planavimo instrumentais bei dokumentais turėtų išgryninti Lietuvos miestų urbanistinio vystymosi prioritetus bei analizuoti visą planavimo sistemos visumą, kaip išlaikyti jos nuoseklumą ir surasti svarbiausius atramos taškus. Lietuvos urbanistinės politikos formavimas privalo iškelti aktualiausias miestų problemas, apibendrinti suinteresuotų šalių lūkesčius, remtis ankstesnių urbanistinės politikos priemonių palikimu, analizuoti europines ir pasaulines urbanistinės raidos tendencijas, formuoti urbanistinės politikos matmenis konkretizuojant prioritetus ir priemones. Apibendrintos miestų problemos bei nuostatos turi kurti kiekvieno gyventojo gerovę bei kokybišką gyvenamąją aplinką. Itin svarbu užtikrinti ir numatyti pasaulinėje praktikoje vartojamus aiškius urbanistinius terminus.