Pranešėjai

Joost Beunderman

Joostas Beundermanas yra Londone įsikūrusio dizaino ir strategijos studijos “00” direktorius, prie kurios veiklos prisijungė 2008 metais kaip plataus tyrimo ir strateginių projektų vadovas. Jis skiria didžiausią dėmesį pilietiam verslumui, socialinėms investicijoms ir sistemų pokyčiams mieste.

Joostas yra pagrindinis “Kompendiumas pilietinei ekonomikai” (eng.‘Compendium for the Civic Economy’) – ekonomikos atsigavimo ir vietinių inovacijų apžvalgos – autorius. Jis taip pat yra daugelio urbanistinių regeneracijų strategijų paremtų bendradarbiavimo principu iniciatorius Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose, kurios daugiausia dėmesio skiria aukštos kokybės ir prieinamų darbo vietų integracijai didelio intensyvumo kontekste. “00” vardu Joost taip pat vadovauja “Impact Hub Islington” ir “Impact Hub Brixton” – dviems startuoliams skirtoms darbo erdvėms. Greta išvardintų veiklų šiuo metu dirba vaikų priežūros sisteminių pokyčių akseleravimo ir investicijų programoje.

Prieš prisijungdamas prie “00”, 2005-2008 Joostas buvo nepriklausomos idėjų kalvės (agnl. think tank) “Demos” tyrėjas, straipsnių, kalbančių apie miestų valdymą ir viešąją erdvę, bendraautorius. Nuo 2004 iki 2012 jis taip pat bendradarbiavo rengiant platų spektrą miesto atkūrimo projektų kartu su Amsterdame įsikūrusia organizacija “Urhahn Urban Design”. Joost miesto geografo specialybę įgijo Utrechto universitete (NL), Kalifornijos universitete Berkeley (USA), ir Londono ekonomikos mokykloje (UK).

Parsisiųsti pranešėjo prezentacija

 

Levente Polyák

Levente Polyák yra ofiso “Eutropian” įkūrėjas. Jis yra miestų planuotojas, tyrėjas ir patarėjas politiniais klausimais. Budapešte ir Paryžiuje Polyak studijavo architektūra, urbanizmą, sociologiją ir meno teoriją, dirbo su miesto regeneravimo projektais Niujorko, Paryžiaus, Romos, Vienos, Budapešto ir Pečo savivaldybėse. Jis yra Vengrijos šiuolaikinio architektūros centro bendraįkūrėjas, Wonderland platformos, skirtos Europos architektūrai, valdybos narys. Polyak specializuoja: miestų regeneracija, kultūrininis vystymasis, bendruomenės įtraukimas, vietinės ekonomikos vystymas ir socialinės inovacijos, ypatingą dėmesį skiriant nekilnojamo turto objektų vystymo scenarijams atsižvelgiant į esamus išteklius. Pastaruoju metu jis tyrinėja naujausių bendruomenės inicijuotų miestų plėtros projektų organizacinius ir ekonominiu modelius, įskaitant laikiną tuščių nuosavybių panaudojimą ir bedruomenės teikiamas socialines paslaugas. Remdamasis šiuo tyrimu jis padeda viešosioms institucijoms, profesionalams ir įvairioms bendruomenėms skirtingose Europos lokacijose. Jis dalyvavo URBACT bandomajame projekte “Laikinas panaudojimas – miestų regeneracijos priemonė“.

Parsisiųsti pranešėjo prezentacija

 

“Cities Alliance” atstovė Alexandra Kurth

“Cities Alliance” yra pasaulinė partnerystė skurdo mažinimui ir tvarių miestų plėtrai skatinti. Jie reaguojanti ir dinamiška pasaulinė partnerystė, kuria siekiama inovacijų, geresnio bendradarbiavimo ir pastangų nuoseklumo. „Cities Alliance“ nariai skatina ilgalaikes ir integruotas darbo programas, aktyviai skatina lyčių lygybę visose veiklos srityse.

“Cities Alliance” apibrėžia partnerystę kaip nuolatinius darbo santykius tarp skirtinų sektorių organizacijų – derinant išteklius ir kompetencijas, dalijantis rizika ir nauda, siekiant susitartų partnerystės tikslų, kurie maksimaliai padidina visų partnerių grynąją vertę. “Cities Alliance” nariai bendradrbiauja norint pasiekti tai, ko negalėtų pasiekti savarankiškai arba galėtų pasiekti efektyviau ir tvariau dirbant su kitais. Partnerystė yra apie išteklių panaudojimą, derinimą taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, teisingumas, lygybė ir vertybės visiems.

“Cities Alliance” mano, jog vietos nacionalinio klestėjimo svarba yra nacionalinių politikų, stiprių institucijų, gerai aprūpintų ir atskaitingų vietos valdžios institucijų, informuotų ir įdarbitnų piliečių skatinimas. Siekiant šio tikslo “Cities Alliance” parama yra ilgalaikė, programinė ir orientuota į vietinų įgūdžių ir gebėjimų stiprinimą. “Cities Alliance” veikla yra vertinama atsižveligant į ilgalaikius rezultatus ir pasekmes.

Parsisiųsti pranešėjo prezentacija