Kūrybinių dirbtuvių rezultatai

Organizuoja Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas”;
Moderatoriai Donatas Baltrušaitis, Vytautas Buinevičius, Džiugas Lukoševičius;
Vieta: kino centras Garsas”

Teorinėje kūrybinių dirbtuvių dalyje bendrais bruožais buvo pristatyta Belgijos bei Švedijos teritorinio planavimo praktika bei subtilybės. Praktinė kūrybinių dirbtuvių dalis atskirose 3 grupelėse pildė teritorinio planavimo matricą. Metodas leidžia pažvelgti į skirtingas urbanistines problemas bei iššūkius iš skirtingų teritorinių mastelių. Dirbtuvių metu iškilo daug specifinių urbanistinių iššūkių, taip pat išsigrynino ir galimi jų sprendimo būdai. Matricos metodas leido kiekvienam kūrybinių dirbtuvių dalyviui reaguoti į esamą Lietuvos urbanistinę situaciją ne tik iš savo asmeninės profesinės perspektvos, bet ir visų kitų miestą kuriančių suinteresuotų šalių.

 

 

 Panevėžio projektų turas pėsčiomis”

Organizuoja Panevėžio savivaldybė;
Moderatoriai: Augustas Makrickas, Edgaras Neniškis, Daiva Gasiūnienė, Ieva Nagytė, Eugenijus Kaminskis;
Vieta: ekskursija prasidės kino teatro Garsas” foje.

Šios dirbtuvės sutelkė dėmesį į problemines Panevėžio miesto viešąsias erdves, kurias artimiausiu metu ketinama atnaujinti, t.y. aikštė priešais kino centrą „Garsas“, Senvagės parkas ir Laisvės aikštė. Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviams aplankant šias vietas, kiekvienos iš jų problematiką ir ateities viziją pristatė architektai Augustas Makrickas, Edgaras Neniškis bei Panevėžio miesto vyr. architektė Daiva Gasiūnienė.

Dalyviai buvo skatinami ne tik pasyviai klausyti architektų pristatymų, bet ir aktyviai pildyti kūrybiškos vietokūros žaidimo anketas, parengtas pagal Ievos Nagytės ir Eugenijaus Kaminskio dirbtuvių pradžioje pristatytą kūrybiškos vietokūros sampratą. Tokiu būdu dirbtuvių dalyviai buvo skatinami patys apibrėžti kiekvieną vietą ir suinteresuotąsias šalis, įvertinti erdvę ir jos galimybes, apmąstyti, kokia gali būti kiekvienos iš šių trijų viešųjų erdvių vizija, pasitelkiant trumpalaikius eksperimentus ir ilgalaikius pokyčius.

Dirbtuvių pabaigoje dalyviai kartu su minėtais architektais aptarė savo pastebėjimus apie visas tris erdves ir suskirstė juos į keturias grupes: 1) teigiami erdvės bruožai; 2) neigiami erdvės bruožai; 3) trumpalaikiai ir greiti erdvės atgaivinimo būdai; 4) ilgalaikė erdvės perspektyva. Apibendrinant pastebėta, jog visos trys aplankytos viešosios erdvės yra lengvai pasiekiamos pėsčiomis ir turi didelį plėtros potencialą, visgi šiuo metu visoms trims trūksta erdvinio identiteto, jos taip pat įvardintos kaip morališkai pasenusios. Kaip greitus ir trumpalaikius erdvių atgaivinimo būdus dalyviai pasiūlė įvairiausius objektus, padedančius formuoti erdvę ir pritraukti žmonių, o ilgalaikėje perspektyvoje pabrėžė aiškaus identiteto formavimą ir aktyvų vietos įveiklinimą.

 

Pasakojimas. Užduoties kūrimo įrankis”

Organizuoja Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas”;
Moderatoriai: Gintarė Norkūnaitė, Živilė Šimkutė, Viktorija Marozienė;
Vieta: kino centras Garsas

Dirbtuvių metu buvo praktiškai išbandyta Pasakojimo, kaip užduoties kūrimo įrankio, metodologija. Pasakojimas yra lengvai suprantama forma, leidžianti susikalbėti skirtingų sričių specialistams. Rašant projekto pasakojimą, yra nustatomi su projektu susiję asmenys/interesų grupės ir projekto įtaka aplinkai. Dirbtuvių metu buvo nagrinėjami du hipotetiniai projektai: dviračių takas Kaišiadoryse ir baseino rekonstrukcija Kaune. Su dirbtuvių rezultatais galima susipažinti, rezultatų buklete.

 

„Geresnė viešojo valdymo sistema miestų vystymuisi“

Organizuoja Aplinkos ministerija;
Moderatorius: Marius Narmontas;
Vieta: kino centras Garsas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos forume organizuotų dirbtuvių tema „Geresnė viešojo valdymo sistema miestų vystymuisi“. Dirbtuvių tikslas –prisidėti prie strateginio mąstymo viešojo valdymo stiprinimo institucijose ir jų veiklos valdymo gerinimo.

 Dirbtuvės vyko diskusijos forma, t. y. ratu sėdintys dalyviai (savivaldybių architektai, Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai) pasisakėsavo srities tema ir atsakinėjo į moderatoriaus (AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius Marius Narmontas) bei kitų dalyvių klausimus.

Plačiau apie rezultatus rasite šioje nuorodeje.