XII forumo tema

LIETUVOS URBANISTINĖ KRYPTIS: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI

Tvari, saugi, įtrauki, prieinama ir klimato kaitos sukeliamoms grėsmėms atspari miestų ir gyvenviečių aplinka teigiamai veikia mūsų gyvenimo kokybę. Tai svarbu užtikrinti dar planavimo metu.

Šiuo metu yra rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (LRBP) – tai svarbiausias šalies erdvinio vystymosi ir urbanistinės plėtros dokumentas. LRBP siekiama suderinti šalies socialinius, ekonominius, ūkinius, aplinkosauginius ir darnaus vystymosi tikslus tam, kad būtų užtikrinta gerėjanti gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybė Lietuvoje.

XII-ojo Lietuvos Urbanistinio Forumo metu klausime, kokie yra galimi Lietuvos erdvinio vystymosi scenarijai? Kaip strateginis ir teritorinis planavimas gali šiuos scenarijus įgyvendinti? Kaip planuojant teritorijas gerinti žmonių gyvenimo kokybę – planuoti atvirus, įtraukius ir inovatyvius miestus bei gyvenvietes, mažinti socio-ekonominę nelygybę, neigiamą poveikį aplinkai bei kitus miestams būdingus procesus?

Planuojant aplinką, kurioje gera gyventi, ir sprendžiant miesto iššūkius, svarbiausia yra žmonės, vedantys į teigiamus pokyčius. Forume kviečiame dalyvauti visus, kurie domisi miesto kūrimo, gyvavimo ir jo atsinaujinimo procesais, visus, kurie aktyviai dalyvauja ar domisi tvariu miesto gyvenimu – nuo architekto, urbanisto, savivaldybių administracijos atstovo, nekilnojamo turto vystytojo iki kiekvieno gyventojo.

Forumo tikslas – įkvėpti įdomiomis paskaitomis ir tarptautine patirtimi, kuria dalinsis ekspertai iš užsienio. Forumas įtrauks visus dalyvius į interaktyvias diskusijas ir kūrybines dirbtuves. Forumas taip pat yra puiki vieta plėsti asmenines žinias urbanistikos srityje bei bendrauti ir kurti kartu su visais Forumo dalyviais.