Pranešėjai

Joost Beunderman Joostas Beundermanas yra Londone įsikūrusio dizaino ir strategijos studijos “00” direktorius, prie kurios veiklos prisijungė 2008 metais kaip plataus tyrimo ir strateginių projektų vadovas. Jis skiria didžiausią dėmesį […]

Skaitykite daugiau

I. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Norint vystyti darnią urbanistinę plėtrą bei kompleksiškas miestų urbanistines teritorijas, būtina užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Vis daugiau universitetų, Europos Sąjungos institucijų, administracinių savivaldų ir kitų darbo saitais susijusių organizacijų diegia […]

Skaitykite daugiau

III. Decentralizacija

Decentralizcija – įgaliojimų ir atsakomybės perdavimas iš centrinių valdymo subjektų pavaldiems valdymo subjektams ar viešoms organizacijoms ir privačiam sektoriui. Lietuvos urbanistinėms problemoms spręsti aktualiausia yra administracinės decentralizacijos forma. Protingas administracinės […]

Skaitykite daugiau