Johan Van Reeth

Inžinierius-architektas p. Van Reeth pradėjo savo karjerą kaip prof. Marcel Smets‘o tyrimų grupės “Projectteam Stadsontwerp” narys, kur jis koordinavo Leuveno miesto Belgijoje stoties teritorijos pertvarkymą. 1999 m. p. Van Reeth įgijo magistro laipsnį miesto plėtros ir erdvinio planavimo srityse, o nuo 2000 iki 2006 m. buvo Leuveno miesto tarybos patarėjas miesto plėtros klausimais. Jis vadovavo planavimo departamentui, kartu kūrė pirmąjį miesto teritorijos bendrąjį planą ir vadovavo pagrindiniams miesto projektams. Laimėjus kelis Flandrijoje vykusius miestų dizaino konkursus, p. Van Reeth 2006 m. su partneriais įkūrė BUUR urbanistikos biurą. Šiandien BUUR vysto reikšmingus Flandrijos ir Briuselio miestų projektavimo, strateginio planavimo, viešųjų erdvių ir infrastruktūros projektus. J. Van Reeth daugiausia dėmesio skiria perėjimo (angl. transition) prie tvaraus mobilumo procesams, o bendrai BUUR įgyvendindami projektai siekia kokybiškos ir atsparios miestų ir regionų plėtros ir yra grindžiami bendradarbiavimu su vietos ir regionų valdžios institucijomis, taip pat su privačiais partneriais.