XIV Forumas

2020 m. gruodžio 18 d. vyko nuotolinisi jau XIV-asis Lietuvos urbanistinis forumas.

XIV-ojo forumo tema: „Urbanizacijos iššūkiai saugomose teritorijose: kaip atrasti interesų darną?“.

Tema ypatingai aktuali savivaldybėms tvirtinančioms statinių projektus, taip pat žemės savininkams, valdytojams ir bendruomenėms, siekiantiems ginti savo privačius nuosavybės naudojimo interesus, ekspertams ir profesionalams, dalyvaujantiems urbanistinio planavimo procesuose, bei kultūros paveldo, aplinkos apsaugos ir kitoms institucijoms, siekiančioms saugoti svarbiausias Lietuvos paveldo ir kultūros tradicijas, vertybes.

Renginio vedėjas:  Aurimas Perednis.

Forumo tikslas – kelti urbanistikos srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, įkvėpti įdomiomis paskaitomis ir tarptautine patirtimi, kuria dalysis ekspertai iš užsienio.

 

Pranešėjai:

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė dalinosi įžvalgomis apie saugomų teritorijų apsaugos reglamentų taikymą rengiant statinių projektus ir kvietė diskutuoti apie profesionalų kompetencijas dėl pastatų atitikties saugomų teritorijų ir kultūros paveldo reglamentams ir apie galimybes taikyti išimtinius atvejus.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto doktorantė Dalia Traškinaitė parengė pranešimą apie naujus architektūros pastatus saugomose teritorijose ir kaip skirtingos architektūros estetikos sąvokos kelia iššūkius, siekiant naujos architektūros kokybės.

Luigis La Riccia iš Turino Universtiteto (Politecnico di Torino) pristatė kaip Italijoje yra sprendžiami urbanizacijos iššūkiai saugomo kraštovaizdžio kontekste ir pasidalino įžvalgomis apie procesus, siekiant sugretinti skirtingų grupių interesus, pateikė pavyzdžių iš Italijos praktikos.

Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) „SUPER“ projekto dėl darnaus teritorijų vystymo rengėjas Giancarlo Cotella, pristatė kodėl svarbu taikyti skirtingą praktiką skirtinguose teritoriniuose kontekstuose ir kaip siekti tinkamo valdymo modelio, norint pasiekti efektyviausių darnaus teritorijų vystymo rezultatų.

Danielis Herrero Luque pristatė atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo ir saulės energijos) infrastruktūros integracijos į kraštovaizdį problematiką. Pasidalino įžvalgomis, su kokiomis problemomis susiduriama Ispanijoje ir kaip jos sprendžiamos, kokia praktika taikoma, siekiant geriausių sprendimų ir kaip atrasti darną tarp senų ir naujų teritorijos funkcijų.

 

Nuo 2007 m. forumas organizuojamas įtraukiant asociacijas, mokslo įstaigas, nevyriausybinių organizacijų, įmonių atstovus, atsakingus už architektūrą, urbanistinę plėtrą, teritorijų planavimą, statybą, kraštovaizdį, viešąsias erdves ir kitą. Vienas iš pagrindinių urbanistinio forumo siekių yra bendradarbiavimas, suprantant, kad urbanistinio planavimo problemos ir aktualijos negali būti sprendžiamos tik tarp profesionalų. Suprantant urbanistinės aplinkos įvairovę ir kompleksiškumą, forumas kiekvienais metais atviras naujoms idėjoms, paskaitoms, kūrybinėms dirbtuvėms, kuriose pasisemiama reikšmingų įžvalgų ir patirties.

Forumo rezoliucijų dėka formuojami pagrindai naujiems teisės aktų projektams. Vienas iš reikšmingiausių – 2019 m. rugpjūčio 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-485 patvirtintos Lietuvos urbanistinės politikos kryptys ir jų įgyvendinimo rekomendacijos.