Alexandra Kurth

Alexandra Kurth yra organizacijos “Cities Alliance” atsovė. Ši organizacija yra pasaulinė partnerystė skurdo mažinimui ir tvarių miestų plėtrai skatinti. Jie reaguojanti ir dinamiška pasaulinė partnerystė, kuria siekiama inovacijų, geresnio bendradarbiavimo ir pastangų nuoseklumo. „Cities Alliance“ nariai skatina ilgalaikes ir integruotas darbo programas, aktyviai skatina lyčių lygybę visose veiklos srityse.

“Cities Alliance” apibrėžia partnerystę kaip nuolatinius darbo santykius tarp skirtinų sektorių organizacijų – derinant išteklius ir kompetencijas, dalijantis rizika ir nauda, siekiant susitartų partnerystės tikslų, kurie maksimaliai padidina visų partnerių grynąją vertę. “Cities Alliance” nariai bendradrbiauja norint pasiekti tai, ko negalėtų pasiekti savarankiškai arba galėtų pasiekti efektyviau ir tvariau dirbant su kitais. Partnerystė yra apie išteklių panaudojimą, derinimą taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, teisingumas, lygybė ir vertybės visiems.

“Cities Alliance” mano, jog vietos nacionalinio klestėjimo svarba yra nacionalinių politikų, stiprių institucijų, gerai aprūpintų ir atskaitingų vietos valdžios institucijų, informuotų ir įdarbitnų piliečių skatinimas. Siekiant šio tikslo “Cities Alliance” parama yra ilgalaikė, programinė ir orientuota į vietinų įgūdžių ir gebėjimų stiprinimą. “Cities Alliance” veikla yra vertinama atsižveligant į ilgalaikius rezultatus ir pasekmes.

Parsisiųsti pranešėjo prezentacija